Thiết Kế Quán Cà Phê Chị Trang Quận 1

  • Thiết Kế Quán Cà Phê Chị Trang Quận 1 - 1
  • Thiết Kế Quán Cà Phê Chị Trang Quận 1 - 2

Thiết kế quán cà phê chị Trang - Quận 1
Diện tích: 75m2
Địa điểm: Quận 1, TPHCM
Thời gian thiết kế: 5 ngày
Thời gian thi công: 14 ngày

Đánh giá bài viết:   (2 lượt)

👍👍👍